English
Bir insanın gerçek karakteri iktidar sahibi olduğunda açığa çıkar.
Sir Thunder Worth

Bircan GÜNBULUT

EĞİTİM:

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yönetim ve Organizasyon Doktora 

Programı ( Tez aşaması )

Başkent Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü - işletme Anabilim Dalı-Yüksek Lisans

Doğu Akdeniz Üniversitesi İİBF – Uluslar arası İlişkiler Lisans


İŞ TECRÜBESİ:

Çankaya Üniversitesi ,İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi-İşletme Bölümü Araştırma

Görevlisi (2005 – 2009)

 

YABANCI DİL:

İleri seviyede İngilizce

 

BİLGİSAYAR BİLGİSİ:

İleri  seviyede Word, Excel, Powerpoint, Spss

 

BİLİMSEL KONGRE ve YAYINLAR:

XIII.Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 12-14 Mayıs 2005, İstanbul
*XV. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 25-27 Mayıs 2007, Adapazarı
Sunulan Bildiri:
‘ Karşı Cinsin Yöneticisi Olmak Ya Da İşten Ayrılmak: Birlikte Çalışılan Grubun Cinsiyet Bileşiminin İşten Ayrlma Davranışına Etkisi.’
*XVI. Ulusal Yönetim ve Organizasyon Kongresi, 16-18 Mayıs 2008, Antalya

 

PROJE ve ARAŞTIRMALAR:

*Türkiye’de 1995-2000 yılları arasındaki sermaye hareketleri ve piyasalardaki gelişmeler. (2001)
*Döviz Kuru sistemleri, politikaları ve Türkiyede ki uygulamaları (2002)
*Kriz döneminde işletmelerin uyguladıkları kriz tedbirleri ve kriz öncesi önleme stratejileri. (2005)