English
Keşke insan ilişkileri de fay hattı gibi olsaydı; büyük küskünlüklerin gerilimini azalttığı için küçük kırılmalara sevinirdik.

LİYAKAT VE BAĞLILIK ÜZERİNE

LİYAKAT VE BAĞLILIK ÜZERİNE

LİYAKAT ve BAĞLILIK ÜZERİNE
Alice: Lütfen söyler misin bana, buradan ne yana gidebilirim?
Kedi: Bu gitmek istediğin yere bağlı.
Alice: Neresi olursa olsun, önemi yok.
Kedi: O zaman ne yana gitsen olur.
Alice: Yeter ki bir yere varayım.
Kedi: Tabii varırsın. Yürümekten yılmazsan, bir yere varırsın elbet
… Bir başka diyalogda Alice: Hangi yoldan gideyim? Tavşan: Nereye gideceğini bilmiyorsan, hangi yoldan gittiğinin bir önemi yok.
Nedense hep çocuk romanı ya da filmi yakıştırması yapılır ancak “Alice Harikalar Diyarında”; Lewis Caroll mahlaslı Charles Lutwidge Dodgson’un felsefi ve politik bir eseridir. Öyle ki; verilen mesajlardan hemen her disiplin ve meslek grubu kendine pay çıkarabilir. Bu yazımıza çalışan bağlılığı ve liyakat konusunda ilham verdiği gibi:
Columbia Üniversitesi’nin araştırmasına göre işten ayrılan bir çalışanın yerine yenisini yerleştirme maliyeti o kişinin yıllık brüt ücretinin %150’si kadar. Bu da demek oluyor ki çalışan bağlılığını ve liyakatini artıran kurumlar dolaylı yoldan daha karlı hale gelebilirler. İşte bunun için birkaç öneri:  İşe çalışan bağlılığını ölçmekle başlayın. Ölçeğine ve kapsamına kurumunuzun yapısına göre karar verebilirsiniz ancak iş tatminini, verimliliği, çalışanlar arasındaki iletişimin kalitesini, çalışanların iş değiştirme –düşüncede bile- olasılığını, ürün ve hizmetleri başkalarına tavsiye etme olasılığını, ideal çalışma yeri olarak çalışanların başkalarına da kurumunuzu önerme olasılığını, ücretler ve yan imkânlardan memnuniyet düzeyini mutlaka dâhil edin.  Şikâyetler veyahut hoşnutsuzluklar kadar çalışanlarınızın kurum hakkındaki iltifata tabi marifetlerini de sorduğunuzdan emin olun. Hangi açılardan memnun oldukları ve gerek kendi aralarında gerekse üçüncü şahıslara övgüyle söz ettiklerini bilmek de önemli. Çalışanlar arasında bizim kültürümüzde zaten büyük yeri olan ‘yardımseverlik’ nosyonunu parlatın.  Çalışanlara liyakatin ve bağlılığın kurumun geleceği açısından önemini ‘büyük resmi göstererek’ anlatın ki kendilerini özgüvenli ve gelişime açık hissedebilsinler.  Mesleki ve kişisel gelişim konularında tüm çalışanların güncel eğitimler almasını ve bunun sürekliliğinin korunmasını sağlayarak onları eğitim fırsatlarından haberdar edin.